Slovak Czech English German Polish

Sobota, 04. novembra 2006

Hospodin ide pred vami a Boh Izraela uzaviera váš voj. Vždy je možnosť rozhodnúť sa. A všetko má aj svoj rub - opak. Zakaždým sú dve strany. Správna cesta a zlá cesta. Dobré rozhodnutie a nesprávne rozhodnutie. Pomoc priateľovi, ak niečo koná alebo nečinné pozeranie sa na neho. Pravda a lož... V Zjavení Jána vidíme iba dve strany. Na jednej vidíme Baránka Božieho a Jeho nasledovníkov a na druhej strane diabla – šelmu a jej nasledovníkov. Dvaja protivníci. Sloboda a nesloboda. Slobodní od závislostí a neslobodní vo zviazanosti hriechom. Kto stojí na strane slobody, má nádej na plnohodnotný život tu na zemi a nádej na večný život. Stojme a nedajme sa zapriahnuť do jarma otroctva. Vždy je možnosť na nový začiatok, nádej na odpustenie a Božie vedenie.