Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. novembra 2006

Chráň ma ako zrenicu oka! Kde všade a ako často počúvame slová povzbudenia, slová vyburcovania a posmelenia je pre nás dnešnou otázkou. Radi ich počúvame, niekedy ich ťažko hovoríme, ale v dnešnom prečítanom texte sú pre nás aktuálne. Vieme, komu sme uverili. A vieme, ako sa láska Božia prejavila vo svete. Ako ju vnímame my, priamo v našom živote? V našich starostiach, v rozhodovaniach, v našom vnútornom svete? Boh sa stará o nás a stáva sa odpoveďou na životné otázky, riešením životných otázok a konfliktov. Pán Boh chce svoje požehnanie vložiť do toho, čo práve prežívame. Je uprostred bohoslužieb, života a svojim Slovom a povzbudením sa nám prihovára aj v dnešný deň. Jeho túžba je požehnať nás a požehnať budúcnosť a ďalšie generácie. Reálne musíme uznať, že Pán Boh nás požehnáva a dáva nám silu neobzerať sa dozadu, ale pozrieť sa do nového začiatku. Nech sa aj našou súčasťou stane túžba po Božom slove.