Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. novembra 2006

Videl som jeho cesty; ale uzdravím ho a povediem, odplatím mu potešením. Novým týždňom výklady poslednej biblickej knihy pokračujú. Výklady nie celkom jednoduché. Pred naším zrakom sa „premietajú“ apokalyptické obrazy. Z tohto dôvodu túto knihu na konci Biblie ktosi veľmi trefne nazval „biblické video“. V kapitolách 11-13 Ján zaznamenáva /1,11/ poradie mocností: drak, šelma, Babylon. V kapitolách 16 -18 je poradie opačné: Babylon, šelma, drak. V prvom prípade išlo o vykreslenie ich moci, teraz ide o určenie ich pádu. Na „biblickom projektore“ sledujeme a vidíme priam až „revolučné obrazy“. Jedno dievčatko sa zúčastnilo na programe, ktorý mal za cieľ deťom priblížiť Bibliu. Keď vymenovávalo názvy biblických kníh, nedarilo sa mu vysloviť slovo „Revelation“ /Zjavenie/. Hovorilo: „Prvý, druhý, tretí list Jánov, Júda, Revolution /Revolúcia/.“ Môže to vyznieť humorne, ale... Presne tak to vyzerá aj v našom živote. Božie Slovo nám podáva pravdu o našom Pánovi Ježišovi Kristovi cez mnohé apokalyptické obrazy až revolučným spôsobom. Akoby sme boli pred veľkou obrazovkou a sledovali obraz za obrazom, videnie za videním. Môže to spôsobiť priam až „revolúciu“ v našom živote. Cieľ je jasný: Prostredníctvom tejto knihy môžeme lepšie spoznať Kráľa vesmíru - Pána Ježiša Krista, ktorý je naším osobným Spasiteľom.