Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. novembra 2006

Vskutku, Ty si Boh, ktorý sa skrýva, Spasiteľ, Boh Izraela. V našom dnešnom odseku je aj tento 15. verš: „Ajhľa, prichádzam ako zlodej!“ Ide v ňom o vyliatie piatej a šiestej čaše. Sám Pán Ježiš Kristus prirovnal svoj Druhý príchod k náhlym a nečakaným udalostiam, ako je príchod zlodeja (Mk 13,33 a Mt 24,42). Tak urobil aj apoštol Pavol (1T 5,2). Toto Slovo umožňovalo prvotnej cirkvi správne eschatologické očakávania bez výpočtov, ale aj bez oddialenia povinnosti bdieť. Tak aj v našom odseku počujeme toto Slovo, ako hlas Kristov, ktorý nás vyzýva k bdelosti. Raz hovoril istý kazateľ o Druhom príchode Ježiša Krista. Medzi poslucháčmi bola aj kráľovná Viktória. Pohnutá počutým slovom po skončení bohoslužby prišla za kazateľom. Prihovorila sa mu: „Ani neviete, ako rada by som sa dožila chvíle, keď Kristus znovu príde.“ „A smiem vedieť prečo?“ spýtal sa opatrne kazateľ. „Ale, samozrejme“, pohotovo odpovedala kráľovná. „Viete, rada by som položila svoju korunu k Jeho nohám.“ Veľmi oslovujúci príbeh s mocným posolstvom. Aj v našej krajine prijímame „mocných“ tohto sveta - monarchov a prezidentov. Vítajú a pozdravujú ich tisícky ľudí. Ulice, chodníky sú preplnené. Môžeme si pri tom všetkom hneď pomyslieť: Raz príde ešte niekto väčší. Nie hlava štátu, ale Kráľ kráľov. Na plášti a na bedrách bude mať napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov (Zj 19,11-16).