Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. novembra 2006

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Záver 17. kapitoly patrí mocnému posolstvu. Boh použije pre svoje plány aj Antikrista. Tým ho neurobí menej vinným, ale dokáže, že vo svete nepanuje žiadny dualizmus. Bohu je poddané aj to, čo si namýšľa, že je mimo jeho sféry, moci, či vplyvu. U Neho je vskutku všetko možné. To počujeme na konci príbehu o bohatom mládencovi: „Čo je nemožné u ľudí, možné je u Boha“ (Lk 18,27; Mt 19,26). Pán Ježiš Kristus práve tak pozná svojho Otca, keď sa k Nemu modlí v Getsemane: „Abba, Otče, Tebe je všetko možné“ (Mk 14,36). U neho je možné aj vzkriesenie z mŕtvych. Apoštola Pavla na Areopágu vysmiali, keď kázal na túto tému (Sk 17,32). Issac Newton raz dostal otázku v spojitosti so vzkriesením: „Ako bude môcť byť vzkriesený prach, na ktorý sa obrátili mŕtvi?“ Do svojho laboratória pozval viacerých, ale aj popierača vzkriesenia a urobil takýto pokus: vzal za hrsť železných pilín, ktoré zmiešal s prachom a pieskom. Oslovil prítomných: „Kto z vás z tejto zmesi povyberá železné piliny?“ Všetci pokrčili ramenami a skonštatovali: „To je nemožné!“ Newton zobral do rúk magnet a podržal ho nad zmesou. Magnet k sebe železné piliny veľmi ľahko pritiahol. A na záver dodal: „Ten, kto dal magnetu takú silu, si s ľudským prachom v posledný deň určite poradí.“