Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 13. novembra 2006

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Sú to peniaze, vzdelanie, dobré zamestnanie, vplyvní priatelia, rodinné zázemie. Istota mnohých ľudí je vo všeličom. Rôzne sú pozostavované rebríčky našich hodnôt. Písmo Sväté nám chce na základe videnia apoštola Pavla znova pripomenúť, že ak sme konali proti Pánu Bohu a Jeho prikázaniam, ani tá najväčšia sláva, bohatstvo, či moc neobstoja pred Božou spravodlivosťou. Každý človek, nech je akokoľvek vysokopostavený sa raz bude zodpovedať pred Božím súdom. Či tento deň bude pre nás dňom víťazstva alebo pádu v mnohom záleží aj od nás. Po smrti je už neskoro. V noci sa nedá naprávať to, čo sme vo dne zameškali. Súčasníci Nóacha videli, že je zle, až keď sa začala dvíhať voda a všetko zatápala. Až vtedy si spomenuli na jeho slová o pokání, náprave života, ale už bolo neskoro. Istoty na ktorých často staviame, majú len veľmi slabý základ a môžu nám priniesť veľké sklamanie. Pravá istota pre časnosť i večnosť je sám Boh. S Ním zvládneme a prekonáme všetko, lebo Jeho moc nemá obmedzenia a vláda konca. Amen.