Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. novembra 2006

Spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky. To je posolstvo dnešného textu. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým koľko chvály prinášame Pánu Bohu naším životom? V našich modlitbách sme naučení v prvom rade prosiť, ďakovať už zabúdame a s chválou je to asi najbiednejšie. Poobzerajme sa však pozorne okolo seba, premietnime si v pamäti naše životy a určite všetci zistíme, koľko Božieho dobrodenia sme už dosiaľ prijali, za ktoré je potrebné a priam nutné oslavovať a chváliť Božie meno. Chválospev má prúdiť z našich úst nielen pri pohľade na Božie stvorenstvo, ale najmä pri diele Pána Ježiša Krista. Kristova Obeť zmierenie ľudstva s Nebeským Otcom je naozaj hodná našej chvály. Náš život v časnosti je prípravou na večnosť. Preto i naša chvála i keď len nedokonalá má byť pred prípravou a predobrazom toho, čo čaká verných vo večnosti. Na svadbu Baránkovu sa teda už teraz chystajme, pretože tam nie je prístupu bez nového čistého rúcha. Amen.