Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. novembra 2006

Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby Mu svorne slúžili. Každý z nás už prežil vo svojom živote nejaký ten ťažký deň. Deň, keď sme boli úprimne radi, že je už za nami a my už nemusíme prežívať, jeho náročnosť, zložitosť, či trápenie, ktoré nám priniesol. Nikto z nás, však nevie, koľko skutočne ťažkých dní nás ešte v živote čaká. Pre mnohých ľudí je ťažkým dňom deň, keď musia dať za pravdu človeku, ktorého vôbec nebrali vážne alebo ním pohŕdali. Najmilším dňom však bude pre mnohých Deň posledného súdu. Vtedy, keď aj tí najzatvrdilejší budú musieť priznať, že náš Pán je skutočne Kráľ Kráľov a Pán Pánov. Bude to deň skutočne veľkého paradoxu. Na jednej strane nevysloviteľná radosť, jasot, plesanie spaseného davu, a na druhej strane plač a škrípanie zubov tých, čo neskoro prídu na to, že Boh bol, je a zostáva. On je od vekov, až naveky. Alfa aj Omega. Počiatok i koniec. Amen.