Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 16. novembra 2006

Ajhľa, predošle veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť. Aké by to bolo krásne, keby medzi ľuďmi vládla nemíňajúca sa láska, skutočný pokoj, radosť zo všetkých maličkostí. Keby nenávisť a zloba nemali žiadnu moc. Bol by to raj na zemi. Zatiaľ však má diabol svoju moc, ktorou rôzne využíva nástroje hriechu, aby nás zvádzal, pokúšal. Diablova snaha je odviesť nás z cesty k Pánu Bohu a pritiahnuť si nás k sebe, na svoju stranu. S poľutovaním môžeme konštatovať, že sa mu to u mnohých úspešne darí. Dokedy Boh nechá diablovi moc, aby pokúšal ľudí? Kedy s ním definitívne skoncuje a dá, aby dary Kristovej lásky vládli medzi tými, čo zostanú verní až do konca? Pán Boh Jánovi vo videní ukázal obmedzenosť a dočasnosť Satanovej moci. Nebude nad ľuďmi vládnuť večne, ale na konci bude jeho vláda zvrhnutá a sám bude hodený do ohnivého a sírového jazera. O dni konca vekov nevie ani Syn Človeka, len sám Boh. Pokorou pred Bohom, úprimnou modlitbou bojujme proti nástrahám diabla. Aby sme neprepadli jeho osídlam, ktoré by sa nám mohli stať osudnými. Amen.