Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. novembra 2006

Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba. Čo nám napadne ako prvé? Je to veľmi dôležitá kniha. Kniha, podľa ktorej sa bude rozhodovať o tom najdôležitejšom. O večnom živote, alebo večnom zatratení. Vpíš Pane, moje meno do knihy života. Túto úprimnú prosbu vložil do jednej piesne nábožný pevec. Túžba, aby aj naše mená boli zapísané do tejto knihy, nám nemá byť ľahostajná. Zaznamenanie a záznamy v knihe života ovplyvňuje každý sám. Svojimi myšlienkami, slovami a skutkami. Svojim osobným vzťahom k Pánu Bohu. Boží súd to bude vlastne zodpovedanie sa pred sudcom živých i mŕtvych za prežitý život. Skladanie účtov. Až tam sa ukáže, ako kto využil, či znásobil zverené hrivny. Kniha života. Dôležitá dokumentácia pri poslednom súde. Beda tomu, koho meno v nej zapísané vôbec nebude. Nepremárnime čas Božej milosti, ktorý nám zostáva. Nevymažme si svoje meno z knihy života vlastným pričinením, ale snažme sa, aby nám Kristovou zásluhou bolo krokom k spaseniu. Amen.