Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. novembra 2006

Potrestám mužov, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé. Z čoho všetkého mávame my ľudia strach? Strach je zlá vlastnosť, my sa však často rôznych vecí obávame i neoprávnene. Ľudia dnes sa boja toho, čo ešte len príde. Boja sa o svoju budúcnosť. Často sa pýtame, čo nás čaká. Ježišova vzácna rada je: „Nebuďte ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa postará sám o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ Pán Ježiš Kristus hovoril učeníkom, že pre vieru v Neho budú ľuďmi nenávidení, budú nimi pohŕdať. Apoštol Ján vo svojom liste povzbudzuje Smyrenský cirkevný zbor: „Neboj sa toho, čo máš trpieť!“ Posilnenie a povzbudenie potrebujeme i dnes my, všetci. Potrebujú ho naše rodiny, naše cirkevné zbory. Koľko neistoty a strachu vládne medzi nami?! Nikto z nás nevie, čo ho v živote čaká, čo budeme musieť ešte prekonať. Nevieme, dokedy sa budeme môcť verejne priznávať k viere Boha, k viere v Ježiša Krista. Naša budúcnosť je však v Božích rukách. V pokore sa Mu teda odovzdajme, veď On sám najlepšie vie, čo, kedy, komu prospeje. On má moc nás zachovať neporušených. Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života. Amen.