Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. novembra 2006

Ja som Hospodin, tvoj Záchranca a tvoj Vykupiteľ. Nový Jeruzalem je dedičstvom kresťanov, nádherným dedičstvom, v ktorom budeme žiť naveky v dokonalom zväzku s Bohom. Toto mesto je nevestou, manželkou Baránka Božieho a predstavuje spoločenstvo definitívne zachránených kresťanov. Žiadny iný obraz nemôže lepšie znázorniť a vyjadriť vnútorné spoločenstvo života a lásky, ktoré zdieľa vykúpená cirkev so svojim Vykupiteľom. Dôležité je aj to, že pôvodcom tohto mesta je sám Hospodin a tvorí oblasť jeho panstva, no zároveň je prístupné aj obyvateľom novej zeme. Znamená to, že Boh chce prebývať so svojim ľudom. Opätovne nás volá do svojho náručia a ponúka nám novú kvalitu života v nebeskom Jeruzaleme. Jeho otcovská náruč je otvorená a pozýva k návratu aj tých, ktorí neraz zblúdili. Preto nestojme a ponáhľajme sa do novej kvality života, ktorá prichádza v Ježišovi Kristovi.