Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. novembra 2006

Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Jeden z mnohých rozdielov medzi Bohom a diablom je spôsob a dôvod, prečo si uplatňujú svoj nárok na človeka. Keby diabol povedal raz pravdu, znela by asi takto: „Môj si, lebo sa mi ťa podarilo oklamať.“ Boh svoj nárok zdôvodňuje ináč: „Môj si, lebo som ťa vykúpil.“ Aby si Mu mohol patriť, dal za teba vysoké výkupné – stálo to život Pána Ježiša Krista. Uvedomuješ si, akú máš pre Pána Boha cenu? Pozná ťa, vie o tebe, osobne ťa povoláva, aby si vložil svoju nádej do Neho. Nepriateľ Boží rád kladie do nášho života ťažkosti, zdanlivo neriešiteľné situácie, sklamania. Čo s nimi? Máme to vziať do svojich rúk? Ale pozor! Nech sa naše problémy nestanú prekážkou na ceste k Bohu. On túži po tom, aby nás bremená života priviedli bližšie k Nemu. Byť Jeho vlastníctvom je viac, než byť vlastníkom čohokoľvek.