Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. novembra 2006

Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom! Tieto slová z Jánovho zjavenia museli prekvapiť vtedajších kresťanov a najmä tých židovského pôvodu. Táto myšlienka totiž úplne odporuje židovskému očakávaniu, podľa ktorého si nevedeli predstaviť posledné časy bez chrámu. Tu je však dôležitý dôvod prečo chrám chýba. Nahrádza ho totiž Boh, Pán všetkých vykúpených a vládca všetkého stvoreného – a tiež Baránok Boží, ktorý vykúpil kresťanov zo všetkých národov. Vševládny Pán Boh a Baránok je najdokonalejším chrámom nového Jeruzalema. Ak Boh prebýva bezprostredne uprostred svojho ľudu, už nie je potrebné prostredníctvo medzi Ním a veriacimi skrze chrámovú bohoslužbu. Lež do spoločenstva nebude vpustený každý, ale len ten, kto nepáchal ohavnosť a lož – teda všetci tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. Boh nás aj dnes pozýva do dokonalého spoločenstva s Ním. Len od nás záleží, či vypočujeme Jeho volanie a budeme žiť tak, aby sme jedného dňa mohli vojsť do nového Jeruzalema, kde chrámom je samotný Hospodin.