Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 27. novembra 2006

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. Rodičia dobre vedia, že nikde nie je záruka, že ich deti budú také, aké by si predstavovali. Podobne aj Pán Boh dobre vedel, že Izrael ho nebude poslúchať a odmietne Ho. A keď sa dnes pozrieme na našu Európu, tak vidíme, že sa stáva čoraz viac ateistickou, neveriacou. Opustili sme Hospodina. Situácia je vážna. Možno si to nechceme pripustiť k srdcu, ale ľudia dnes nepotrebujú Boha a tak sa aj správajú. Pán Boh sa nám chce nejako prihovoriť, ale nie je ochota počúvať. Neposlúchame po dobrom, ani po zlom. Dalo by sa povedať, že to je už pomaly koniec. Práve v Advente zvykneme viac očakávať, že príde Pán Ježiš Kristus. Keď však príde druhýkrát, to bude iste koniec tejto zeme. Vďaka Bohu, že On nad nami palicu neláme, ale dáva nám nádej. Ponechal malý zvyšok. Jeho verní sú medzi nami a to je dobre. Musíme konštatovať, že ešte je stále doba milosti a nádej na spasenie. Napriek ťažkému položeniu v spoločnosti odcudzenej Bohu môžeme ďakovať Bohu, že sú tu ešte veriaci ako zvyšok Jeho verných. Hospodin mocností je s nami. Ďakujme Mu za to!