Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. novembra 2006

Nezakladáme svoje prosby na svojich zásluhách pred Tebou, ale na Tvojom hojnom milosrdenstve. Ľudstvo túži po ríši pokoja. Túžime po celosvetovom mieri, po láske a po prijatí. So smútkom musíme konštatovať, že čím sa viac snažíme, tým viac vidíme rozmáhanie sa vojny a terorizmu. Prečo to nefunguje? Odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo všetka snaha je zle orientovaná. Práve, keď cirkev podľa obdobia cirkevného roka prechádza časom očakávania Spasiteľa Pána Ježiša Krista, tým jasne dáva na vedomie, že tu je cieľ správnej orientácie. Ríša pokoja vyjde od Siona, od nebeského Jeruzalema. Nastane to až v posledných dňoch a bude to znamenať koniec vlády človeka nad človekom. Nastane nová vláda, kedy sa bude učiť Slovo Božie, kedy bude Boh hovoriť k národom a viesť ich, kedy sa bude chodiť v svetle Hospodinovom. Znie to až priam rozprávkovo a ideálne. V raji to tak naozaj bude, ale nemusíme byť smutní, že teraz to tak nie je. Už teraz môžeme čiastočne zažívať niečo z tejto ríše pokoja, lebo máme zasľúbené: „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať.“