Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. novembra 2006

Izrael bude zachránený Hospodinom, večnou spásou. Nevyjde na hanbu ani na posmech na večné veky. Situácia, o ktorej sme čítali v našom texte, akoby pripomínala časté správanie v našej spoločnosti. Zdá sa, akoby boli v zodpovedných pozíciách tí najneschopnejší ľudia, ešte ako deti. Podľa toho aj vyzerá to, čo sa okolo nás deje. Vidíme neprávosť, nekompetentné rozhodovanie, neochotu zobrať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Je to veľmi smutný stav fungovania spoločnosti. Z veľkou nádejou tu znie Izaiášove blahoslavenstvo o spravodlivých, lebo sa dočkajú svojho ovocia. To je cesta pre život každého veriaceho žiť spravodlivo, nenechať sa zdeptať okolnosťami okolo seba. Je správne vziať zodpovednosť za vývoj okolo seba, aby sa vyhlo zmätkom, keď vodcovia ľudu sú poháňači, sú ako deti, ako ženy. Prečo to môžeme urobiť? Prečo sa máme angažovať? Kresťanom však často znie výzva, aby mali oči upreté do neba, načo teda niečo riešiť na zemi? Ak sa teda pozrieme do neba, máme tam odpoveď: Hospodin sa zaujíma o tento svet a bude sa neustále zaujímať. Hospodin pozerá, ako si vedú vodcovia v ľude. Nech je teda pravdou o nás, aby nás našiel ako blahoslavených spravodlivých a nie ako kniežatá, ktoré sa pasú na svojom ľude.