Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 01. decembra 2006

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Sobota, 02. decembra 2006

Som milostivý – znie výrok Hospodinov – nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Register to read more...

Nedeľa, 03. decembra 2006

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.

Register to read more...

Pondelok, 04. decembra 2006

Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Register to read more...

Utorok, 05. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Register to read more...

Streda, 06. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Register to read more...

Štvrtok, 07. decembra 2006

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Register to read more...

Piatok, 08. decembra 2006

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Register to read more...

Sobota, 09. decembra 2006

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel!

Register to read more...

Nedeľa, 10. decembra 2006

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Register to read more...

KALENDÁR