Slovak Czech English German Polish

December

Piatok, 01. decembra 2006

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Čítať ďalej: Piatok, 01. decembra 2006

Sobota, 02. decembra 2006

Som milostivý – znie výrok Hospodinov – nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi, svojmu Bohu.

Čítať ďalej: Sobota, 02. decembra 2006

Nedeľa, 03. decembra 2006

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. decembra 2006

Pondelok, 04. decembra 2006

Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!

Čítať ďalej: Pondelok, 04. decembra 2006

Utorok, 05. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: Ako som uviedol na tento ľud všetku tú veľkú pohromu, tak uvediem na nich všetko dobro, ktoré vám zasľubujem.

Čítať ďalej: Utorok, 05. decembra 2006

Streda, 06. decembra 2006

Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol.

Čítať ďalej: Streda, 06. decembra 2006

Štvrtok, 07. decembra 2006

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. decembra 2006

Piatok, 08. decembra 2006

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Čítať ďalej: Piatok, 08. decembra 2006

Sobota, 09. decembra 2006

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel!

Čítať ďalej: Sobota, 09. decembra 2006

Nedeľa, 10. decembra 2006

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. decembra 2006