Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. decembra 2006

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný. Zvykli sme si vidieť ho ako podivína, ako toho, ktorý mal presné určenie predchádzať Pána Ježiša Krista. Vieme veľa o tom, akú presnú úlohu zohral a keď sa vysloví meno Ján Krstiteľ, každý má pred očami zarasteného chlapa z púšte v obleku z ťavej srsti, ktorý volá ľudí k pokániu a vzbudzuje rešpekt u všetkého vtedajšieho ľudu. Uvažovali sme niekedy nad tým, či to nie je tak trochu aj o nás? Dnes Ján Krstiteľ nežije, ale akoby sme tu boli my na jeho mieste. My dnes máme ukazovať na Pána Ježiša. My dnes máme byť prorokmi Najvyššieho. My dnes máme slúžiť Bohu v svätosti a spravodlivosti. My dnes máme učiť ľud známosti spasenia, že Boh odpúšťa v Pánovi Ježišovi hriechy. My dnes máme ukazovať na Boha, ktorý je svetlom – slnkom z výsosti, ktoré svieti sediacim v tme a v tôni smrti. Je namieste otázka: Je to o dnešných kresťanoch, o našich zboroch, o tom, čo žijeme? Advent je čas rozmýšľania nad pripravovateľom cesty. Kiež sme nájdení ako tí, ktorí neustále pripravujú cestu ľuďom, aby mohli dôjsť spasenia v Pánovi Ježišovi Kristovi!