Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. decembra 2006

Nad slabým a biednym zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. Siedma kapitola knihy proroka Izaiáša je potvrdením Hospodinových slov, ktoré zazneli tomuto prorokovi v 6. kapitole (6,9-10) o tvrdosti sŕdc poslucháčov. Samotný kráľ Ácház maskuje vo svojej zatvrdilosti neveru v Boží zákrok. Odmieta ponuku Božieho zázračného znamenia, ktoré by dokázalo Božiu zachraňujúcu moc. Ako často sa presne táto situácia odohráva aj v súčasnosti. Hospodin nám ponúka znamenia svojej moci a lásky, ale my ich v našej zatvrdilosti, nevere a pýche odmietame. Akoby sme nechceli, aby sa Pán Boh dokázal v našich životoch. A On to s nami, napriek tomu všetkému, ešte stále nevzdal. Tak, ako to bolo aj v prípade kráľa Ácháza. Aj napriek tomu, že on znamenie odmieta, Hospodin dáva domu Dávidovmu, a dnes aj nám, svoje vlastné, nezameniteľné znamenie. Znamenie nového života. Znamenie novej nádeje. Znamenie záchrany. Znamenie nekonečnej, neobmedzenej a neobmedziteľnej lásky. Znamenie Immanuela. Znamenie vteleného Boha, ktorý prišiel medzi nás ľudí a stal sa jedným z nás. Znamenie toho, že Boh je s nami.