Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. decembra 2006

Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Istý evanjelický misionár už dlho pôsobil medzi Papuáncami v Pacifiku. Pri preklade Biblie do reči domorodcov nemohol nájsť správny výraz pre slovo „nádej“. Dlho hľadal výstižné slovo, keď tu jedného dňa musel pochovať svojho novonarodeného syna. Papuánsky mladík, ktorý sa pozeral, ako otec pochováva svojho syna, misionárovi povedal: „Ty vôbec neplačeš!“ Misionár mu na to povedal: „Prečo by som plakal, veď sa zase uvidíme. Naše dieťa je u Boha.“ Mladík si len tak pre seba zamrmlal: „Hej, už som o tom počul. Vy, kresťania, sa pozeráte ponad horizont.“ Pozerať sa ponad horizont... Áno, teraz už misionár vedel, ako má preložiť slovo nádej. Nádej dostali Izraeliti od Hospodina. Zasľúbil im svoju pomoc, svoje požehnanie a ochranu. Zasľúbil im svoju blízkosť a prítomnosť. Všetci tí, ktorí sa budú k Nemu utiekať, spoznajú, že On je svätý. Jeho svätosť vyháňa strach a úľak. Hospodin, Boh, ktorý je s nami, dáva možnosť pozerať sa ponad horizont. Ak sa pozrieme ponad horizont, uvidíme tam Vládcu, ktorého pôvod je v praveku, v časoch večnosti a zároveň je veľmi blízko, vedľa nás, v našej prítomnosti a bude nás sprevádzať do ďalších dní. Lebo On, Boh, je s nami: Immanuel.