Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. decembra 2006

Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel! V lete roku 2003 som sa spolu s manželom vracala z USA. Mali sme letieť z New Yorku do Londýna. Keď sme prileteli, na letisku v New Yorku sa dialo čosi zvláštne. Nič nešlo tak, ako to zvykne na letiskách byť. Až neskôr sme zistili, čo sa stalo. Na celom východnom pobreží USA vypadol elektrický prúd. Všetko sa postupne ponáralo do neuveriteľne hlbokej a čiernej tmy. Medzi všetkými cestujúcimi vznikala panika a strach. Vedeli sme, že sa v tme nebudeme môcť nikam vydať. Tma nám akoby zväzovala nielen ruky, ale celé naše bytie. Čakanie na svetlo bolo dlhé a vyčerpávajúce. Zdalo sa, že je nekonečné. Veľmi sme túžili po tom, aby konečne prišiel deň naplnený svetlom. Keďže noc bola dlhá, mala som dosť času premýšľať nad tmou, v ktorej my, ľudia, chodíme, žijeme a robíme sa, že sme a existujeme. Keby sme však robili čokoľvek, nedokážeme žiť v tme. Nikto z nás sa necíti dobre bez svetla. Každý raz začne hľadať svetlo a jas. A to najjasnejšie svetlo a najsvetelnejší jas prichádza v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pre nás, čakajúcich na letisku v New Yorku, sa po dlhej noci začal nový deň. S novými možnosťami a s nádejou skorého návratu na Slovensko. Uzreli sme svetlo dňa, ono nám dalo nielen nové smerovanie, ale aj dôvody na radosť. O niečom podobnom hovoria aj prečítané prorocké slová: „Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.“ (v. 1) A Pán Ježiš Kristus povedal: „Ja som svetlo sveta“ (J 8,12). Keď sa človeka, ktorý sedí v tme, dotkne takéto Svetlo, nemôže ostať nečinne sedieť, lebo sa bude chcieť za Ním vybrať a viac ho poznať. Ak nám už zažiarilo Božie svetlo, svietime aj my? Ak nám toto Svetlo osvetlilo, kto sme, zmenilo to naše životy a nasmerovalo nás k Zdroju? Pán Ježiš nám, svojim učeníkom, hovorí: „Vy ste svetlo sveta... Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“