Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. decembra 2006

Nehovor: Ako mne spravil on, tak ja spravím jemu; odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Kazateľ a spisovateľ Joseph Parker (1830-1902) sa vyjadril k záverečným slovám z Izaiáša 35,10: „...zmizne žiaľ i vzdychanie“ takto: „V slovníku je pri niektorých slovách poznámka „archaizmus“ (zastaralý výraz). Tu čítame, že príde čas, keď sa aj slová žiaľ a vzdychanie stanú archaizmami. To, čo dnes robí život ťažkým, bude patriť minulosti.“ Ľudská existencia je poznačená tragédiami, zúfalstvom, sklamaniami a zlom. Preto je dobré vedieť, že príde čas, keď sa žiaľ a smrť pominú, a sám Boh zotrie z našich očí každú slzu. Vtedy zakúsime pravdu, že „prvotné pominulo“ (Zj 21,4). Ťažia vás zdanlivo neprekonateľné problémy? Cítite sa byť osamelí, zranení a sklamaní? Ak sme Božími deťmi, držme sa tejto povzbudivej myšlienky: „... utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás“ (R 8,18). Blíži sa deň, keď slová ako vzdychanie, smrť a slzy budú archaizmami. Blíži sa deň, keď sa otvoria oči slepých, uvoľnia uši hluchých, chromý bude skákať ako jeleň, jazyk nemého zvučne zaplesá a na tvárach bude večná radosť. Môžeme si povedať, že toto všetko je pekné, ale týka sa to budúcnosti. V prečítanom texte však čítame aj zasľúbenie, ktoré je platné aj pre dnešný deň: „Buďte silní, nebojte sa! Ajhľa, váš Boh! Preto nemusíme byť skľúčení, lebo sme milovanými Božími deťmi. Vzpriamme a pozdvihnime svoje hlavy, pretože sa približuje naše vykúpenie. Naďalej sa pozerajme hore, k Pánovi, ktorý prichádza!