Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. decembra 2006

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil. Táto časť Biblie má nadpis Mesiášska ríša pokoja. Vykladači Biblie, teológovia a iní odborníci majú pomerne veľký problém vysvetliť tento odsek. Niet divu. Apoštol Pavol niekoľko storočí po Izaiášovi píše, že človek si nevie ani len predstaviť, čo Boh pripravil tým, ktorí Ho milujú (1. Kor 2:9). Iste, zvyčajne má človek pomerne bujnú fantáziu. Vie vymyslieť mnohé veci dobré i zlé. No naša ľudská fantázia nestačí na to, aby sme si dokázali čo i len predstaviť nebo. V nebi bude pokoj. Dnes prežívame veľa nepokoja v rodinách, v spoločnosti, aj v cirkvi. Nebeský pokoj však nie je akýmsi falošným kľudom, ktorý pramení z nečinnosti. Nebeský pokoj bude mať základ v spravodlivosti.V Božej spravodlivosti. A Božie kritériá pre spravodlivosť sú veľmi prísne. No máme nádej. Boh chce, aby sme vošli do Jeho ríše pokoja. On sám nám dáva toto zasľúbenie.