Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. decembra 2006

Hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Ako sa môžeme dostať do neba? Táto otázka zamestnáva ľudí od nepamäti. Z histórie, ale aj súčasnosti vidíme, čo všetko sú ľudia schopní podstúpiť, aby si mohli byť istí, že budú v nebi: vzývať sošky, prinášať obete, meditovať, zúčastňovať sa rôznych rituálov, či dokonca spáchať samovraždu. No Biblia nám hovorí, že nech robíme čokoľvek, do neba sa nemôžeme dostať. Človek si môže byť istý, že napriek všetkej svojej snahe skončí v pekle. Sme totiž hriešni. Predsa však musí existovať nejaký spôsob, nejaká cesta. Existuje! Ježiš Kristus je tou Cestou, Pravdou, aj Životom (Ján 14,6). Žiadna naša snaha nás do neba nedostane. My potrebujeme, aby bol Boh osobne našou spásou. A Ježiš Kristus určite chce byť aj tvojou spásou. Chce to však jedno: naplno sa mu oddať. Nenechávať si zadné dvierka. On nadprirodzeným spôsobom naplní aj tvoj život. Potom aj ty budeš spievať a chváliť Boha, ktorý sa ti stal spasením.