Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. decembra 2006

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť. Poznám jedno 14-ročné dievča. Iste, nie je to nič zvláštne. No toto dievča je moslimkou. Jej rodičia sú moslimovia. Jedného dňa, z ničoho nič hovorí: „Som si istá, že napriek všetkému, čo robíme, pôjdeme do pekla.“ Je zaujímavé, o čom rozmýšľajú 14-roční. Dnes sa pomerne dosť hovorí o konci sveta. O popularite tejto témy svedčia mnohé knihy, filmy, články v tlači. O koniec sveta sa zaujímajú robotníci, kňazi, vedci, intelektuáli, filozofi. Jedno je isté: koniec sveta a posledný súd prídu. Boží súd bude veľmi prísny a hrozný. No Hospodin si nepraje smrť človeka. Hovoria o tom aj ďalšie verše, ktoré sme dnes z Božieho Slova čítali. Včera sme však hovorili o tom, že do neba sa nemôžeme „dopracovať“, nemôžeme si ho zaslúžiť. Potrebujeme Božiu spravodlivosť. Práve táto Božia spravodlivosť bude hlavným kritériom pri Poslednom súde. A Posledný súd príde. Nevieme, kedy. Mali by sme sa naň však pripraviť.