Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. decembra 2006

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Nedávno som čítal veľmi vtipný teologický výrok: „Chceš Boha rozosmiať? Povedz mu o svojich plánoch!“ Plánovanie patrí do modernej spoločnosti. Vytvárame si stratégie, vízie. V týchto plánoch, víziách a stratégiách ide najmä o úspech, uznanie a zisk. Neviem o tom, že by niekto pri plánovaní svojej budúcnosti pripúšťal možnosť, že príde niečo nečakané, nepredvídané. Možno choroba, ktorá veľmi rýchlo otočí náš život naruby. A náš životný plán môže ísť rovno do smetného koša. Keď čítame Bibliu, vidíme, že mnohé z jej proroctiev sa naplnili. To nám dáva dôvod predpokladať, že aj ostatné proroctvá sa naplnia. Naplní sa aj proroctvo o Božom súde, večnom zatratení a večnom živote. Tí, ktorí podriadili svoje životné plány a ambície Božím „predivným plánom“ (v. 1) sa pridajú k chválospevu v našom prečítanom texte. Pridajú sa k oslave a k hostine, ktorá sa tu spomína. No a tí, ktorí s Hospodinom vo svojich plánoch nepočítajú, tí sa prepočítajú. A budú prekvapení. Lebo Bohu sa dá veriť.