Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. decembra 2006

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Nie je to tak dávno, čo náš cirkevný zbor staval novú faru. A to na kopci, hneď pri kostole. Ten kopec je vlastne skala. Vykopať základy dalo veľmi veľa práce. Keďže v našej obci zatiaľ nie je vodovod, bolo treba vykopať aj studňu. A to bola ešte horšia robota. Po 50 cm kopania to takmer vzdali. Nakoniec sa našlo riešenie, ale radšej ho tu nebudem spomínať. Dôležité je, že sa podarilo vykopať v tej skale základy a nakoniec aj studňu. Základy držia a voda v studni je výborná, čo v našej obci tiež nie je samozrejmé. Mať dobré základy je veľmi dôležité. Základy sa jednoducho nesmú odfláknuť. Inak nastanú veľké problémy. Stavitelia novej budovy Národnej banky o tom tiež niečo vedia. Aj keď je podložie čistý kameň a treba vynaložiť obrovské úsilie, základy treba urobiť zodpovedne. Tieto základy však potom určujú aj to, ako bude budúca stavba vyzerať. A svojím spôsobom základy stavbu aj limitujú. Určujú jej maximálnu výšku, dokonca určujú aj tvar stavby. Evanjelista Matúš píše o tom, že človek, ktorý nežije podľa Božej vôle, koná nerozumne, ako muž, ktorý si postavil dom na piesku, teda bez pevného základu. No my veríme, že Hospodin je pevnou skalou, Skalou vekov. On je pevným základom. Ak na Ňom staviame dom svojho života, obstojíme aj v ťažkostiach. Zároveň si však musíme uvedomiť, že Boh je ten, kto určuje ako by náš život mal vyzerať.