Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. decembra 2006

Uvidia, čo im nebolo zvestované. Keď nás niekto naštve, chceme, aby nám taký človek dal pokoj. Ak sme unavení, chceme mať pokoj úplne od všetkých. Keď za nami niekto príde s prosbou a nám sa nechce, tak väčšinou povieme: Dajte mi pokoj! Ak teda dnes hovoríme o pokoji, väčšinou hovoríme o pokoji OD niekoho/ niečoho. Iný druh pokoja nám ukázal Kristus, keď žil na zemi. Ukázal nám pokoj K láske, K starostlivosti a záujmu o človeka. Ukázal nám pokoj K sebaobetovaniu sa. Určite nie je reálne, aby som mal pokoj OD všetkých ľudí. To by som sa musel odsťahovať niekam ďaleko na pusté miesto. Napriek tomu môžem mať pokoj vo vzťahu K iným ľuďom, či udalostiam, ktoré prinesie život. Takýto pokoj je pre dnešných ľudí nepochopiteľný. Tento pokoj môže dať jedine Kristus. Pretože On je náš pokoj (Ef 2,14). Je to pokoj, ktorý naozaj prevyšuje ľudský rozum (F 4,7). Tento pokoj je totiž Božím pokojom. A preto len Boh nám ho môže darovať (Iz 26,12).