Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. decembra 2006

Mícha však povedal: Akože žije Hospodin, budem vravieť len to, čo mi povie môj Boh. Okolo nás je skôr mrákava, ako svetlo. Zúbožení nemajú moc radosti a chudobní skôr plačú, ako plesajú. Aj dnes neraz odstrkujú toho, kto je v práve. Kedy bude ináč, kedy sa všetko zmení? Kedy bude svet plný radosti, kedy prestane neistota a strach? Preto takto vraví Hospodin. Adventné a vianočné Slovo nás nenecháva na pochybách. Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný. To, čo Izaiáš videl zďaleka, to my vnímame už ako dávnu skutočnosť. Vianoce sú svedectvom diela Božích rúk. Tak Boh miloval svet, že svojho Syna dal. Aj pre nás. Aj pre teba. Na prekonanie temnoty, bolesti, neistoty. Na uzdravenie rán. Vianoce sú Božou ponukou pre svet, pre človeka. Je možná zmena života, je dokonca blízko. Len vystrieť ruku a prijať. Prijať vierou. A uvidieť dielo Božích rúk. A uvidieť budúcnosť, ktorú otvára viera v Toho, ktorý prichádza. Nedaj sa pomýliť – Vianoce sú svedectvom o diele Božích rúk. Vianoce sú prísľubom nádeje.