Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. decembra 2006

Zmiluj sa nado mnou, Hospodine, lebo cítim úzkosť. Dnes by nám prorok možno povedal: Hľaď na Vianoce. Hľaď, tu je niečo, čo Boh uskutočnil uprostred sveta. Čo Boh uskutočnil pre človeka. Aj pre teba. Hľaď na Vianoce. Pre niektorých sú to možno dni ako iné, pre niektorých plné zhonu a starostí. Pre veriaceho dni otvorených očí a otvoreného srdca. Dni uzdravenia života. Dni, v ktorých človek uzrie slávu Božiu viac a mohutnejšie ako kedykoľvek predtým. Izaiáš očakával so svojim ľudom. My sme sa dočkali. Hľaď na Vianoce! Počúvaj srdcom tie slová! Vnímaj tie svetlá! Lebo za tým všetkým, za tým, akoby povrchným, je niečo vzácne. Boh prináša uzdravenie na naše rany. Neostaň iba na povrchu, iba pri darčekoch, iba pri štedrovečernej večeri, iba pri vysvietenom kostole, pri vianočných programoch! Započúvaj sa srdcom! Vianoce sú sviatky našich sviatkov (v. 20). Tvoje srdce uzrie, ako ustupuje to, čo je temné. Tvoje oči uzrú to, čo pripravil Boh v Ježišovi Kristovi. A ďakuj, oslavuj! A prijímaj milosť nad milosť! Nedaj sa pomýliť ničím a nikým! Lebo Hospodin je uprostred nás (v. 22).