Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. decembra 2006

Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvorcom, hoci je črepom medzi hlinenými črepmi! Či povie hlina hrnčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo nemá ceny? Neboj sa púšte. Vyjdi si každý deň na miesto, kde budeš s Bohom celkom sám. Tu, na púšti, v samote, na vyprahnutej pôde potrebuješ pocítiť, kto naozaj si, za čím ideš. Potrebuješ si rekapitulovať, ako, s kým a prečo v každodennom zhone zápasíš. Ísť do priestoru, v ktorom si taký, aký si, nie je jednoduché. Aj tu budeš vystavený pokúšaniu. Aj tu si ťa nájde ten, čo rád „rýpe“, delí, štiepi. Bude ťa chcieť spracovávať pre svoje ciele. Nie, nejde na to zhurta, ale pekne pomaly... a najmä nenápadne. Predstiera záujem o tvoje potreby – núka chlieb. Chce sa postarať o to, aby si si zadovážil publikum, aby ti tlieskali, keď sa predvedieš. Neštíti sa lákať ťa na úspech, slávu a moc. Bude ťa zvádzať Božím Slovom, ktoré vytrhne zo súvislostí. V tom sa fakt vyzná. Nenaleť! Uč sa v Božom Slove dobre orientovať, aby si sa vedel brániť. Pán Boh aj tebe pošle anjelov. Aj tebe budú slúžiť. Ukážu ti nové vyhliadky, zmysel Tvojich životných zápasov. Je možné, že zo svojich kríz nevyjdeš vždy ako víťaz. Tvoj Pán však kráča pred Tebou ako dobrý Pastier. Nájde si skvelé spôsoby, ako Ťa z púšte ohrozenia a útokov previesť na zelené pastvy, k hojnosti života.