Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. decembra 2006

Ja som biedny a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Proroctvá sa začínajú plniť, v Ježišovi nadobúdajú podobu. Prichádza svetlo, nádej tým, čo sedeli v krajine a tôni smrti. Je úplne jedno, v ktorej časti sveta žili, žijú a budú žiť. Ľudia, ktorých zmáha drina, výkony alebo strach, že ich nikto nepotrebuje, smerujú ku koncom. Je jedno, že robia všetko preto, aby ho oddialili, aj tak mu raz podľahnú. Blíži sa koniec roka a aj my premýšľame, čo za nami vidieť. Vedieť končiť je veru umenie. Pokánie, o ktoré Ježišovi v prvej línii ide, pracuje práve s koncami a začiatkami. Koncom však dáva nový význam. V Jeho moci sa práve v nich začneme obracať k Svetlu, perspektíve nových začiatkov, k milosti. Pán Boh si aj z nás plánuje vyšľachtiť Superstar – hviezdy, ktoré v tomto svete zasvietia. Nerobí to však na javiskách - ale v tichu, pokore, často aj v utrpení. Bdejme teda, hľadajme Svetlo! Kráľovstvo nebeské sa blíži. Ježiš prišiel kvôli nám. Urobil všetko preto, aby sme Mu na kráľovskej hostine nechýbali.