Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 01. januára 2007

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Register to read more...

Utorok, 02. januára 2007

Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.

Register to read more...

Streda, 03. januára 2007

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Register to read more...

Štvrtok, 04. januára 2007

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

Register to read more...

Piatok, 05. januára 2007

Pán hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho.

Register to read more...

Sobota, 06. januára 2007

Dom Júdov však omilostím a zachránim ho..., ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Register to read more...

Nedeľa, 07. januára 2007

Spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.

Register to read more...

Pondelok, 08. januára 2007

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Register to read more...

Utorok, 09. januára 2007

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!

Register to read more...

Streda, 10. januára 2007

Hospodin pozná myšlienky; sú len dych.

Register to read more...

KALENDÁR