Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 01. januára 2007

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. januára 2007

Utorok, 02. januára 2007

Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.

Čítať ďalej: Utorok, 02. januára 2007

Streda, 03. januára 2007

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

Čítať ďalej: Streda, 03. januára 2007

Štvrtok, 04. januára 2007

Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. januára 2007

Piatok, 05. januára 2007

Pán hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho.

Čítať ďalej: Piatok, 05. januára 2007

Sobota, 06. januára 2007

Dom Júdov však omilostím a zachránim ho..., ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami.

Čítať ďalej: Sobota, 06. januára 2007

Nedeľa, 07. januára 2007

Spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. januára 2007

Pondelok, 08. januára 2007

Na svetlo zmením tmu pred nimi a hrobľavinu na rovinu.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. januára 2007

Utorok, 09. januára 2007

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása!

Čítať ďalej: Utorok, 09. januára 2007

Streda, 10. januára 2007

Hospodin pozná myšlienky; sú len dych.

Čítať ďalej: Streda, 10. januára 2007