Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. januára 2007

Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Bez Boha je všade len beztvárna, pustá tma, prahlbina a vody. Keď sa však Boh ujíma sveta, dáva mu úlohu, zmysel a nastoľuje poriadok. Tak je to od počiatku. Boh to robí tak, že ponúka svetu svojho Ducha, svetlo, oblohu. Na pohľad sú to celkom obyčajné veci, ktorým už ani zvlášť nevenujeme pozornosť. Žijeme tak, akoby sme ich ani nepotrebovali. A predsa práve to sú základné piliere života na Zemi. A keď Boh dáva svojho Ducha a svetlo, je to výbuch Jeho tepla a lásky. Boh sa celou svojou bytosťou ako Otec, Syn i Duch Svätý venuje prípravám a tvoreniu sveta. A tvorí pre nás dobré veci. Tvorí čas – deň a noc – pre prácu a odpočinok. Tvorí nebeskú klenbu a nazve ju nebom. Aby sme boli pútaní, priťahovaní nielen skrze gravitáciu k zemi, ale dáva nám aj svedomie, ktoré nás priťahuje hore, k Nemu. Nebeská klenba zároveň oddeľuje vody od vôd, ktoré Boh zadržiava, aby Zem úplne nezaplavili. Boh takto usmerňuje vodu, aby z tej, ktorá uhasí všetok smäd, vytryskol život. Sú to prúdy živej vody aj pre teba dnes, v tomto novom roku, ktorý prináša nový začiatok, nové stvorenie!