Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. januára 2007

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš. Od tretieho dňa sa Zem stáva služobníčkou Boha. Nemôže nič urobiť sama od seba, ale ak poslúcha Božie príkazy, potom sa dejú dobré veci. Boh s ňou potom pracuje a tvorí súš a more – dve možnosti pre budúcich obyvateľov Zeme ako prežiť. A po tomto dôležitom kroku sa to ešte len začalo. Svet sa začal hmýriť životom: zem, more, zeleň, svetlá na oblohe, ryby, vtáci, zvieratá... Až po človeka. Všetko je stvorené tak, aby mohlo prinášať úžitok. To je cesta aj pre nás. Tak to povedal Pán aj o svojich učeníkoch: „Ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo...“ (J 15,6) Ovocie však môže prinášať len ten, kto má na to podmienky. Okrem vody, o ktorej sme hovorili včera, je jednou z nich aj svetlo. Potrebujú ho rastliny, potrebujú ho zvieratá. Aj my potrebujeme Svetlo, aby sme boli požehnaní. Svetlo sveta, Ježiša Krista, nášho Pána. Len s Jeho požehnaním bude ovocie nášho života, našej viery chutné, zdravé, dobré.