Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. januára 2007

Pán hovorí: Bude ma vzývať a vyslyším ho. Hranice sveta sú vytýčené. A po dokonanej práci nasleduje odpočinok. Je zvláštne, ako sa ľudia tejto matematike 6+1=7, tomuto stvoriteľskému poriadku bránia. Akoby sme nechceli odpočívať. A odpočinok si tiež vysvetľujeme po svojom. Myslíme si, že to znamená leňošenie, pre iného možno turistika, relax rôzneho druhu, len nie odpočinok v Božej blízkosti. Boh však po dobre vykonanej práci odpočíval. A mal svoj plán aj s odpočinkom. Preto išiel ešte ďalej. Tento čas vyhradil pre požehnanie a posvätenie života na Zemi. Ukázal tak, že cieľ a zmysel života nespočíva v práci, námahách a plnení povinností, lebo v tom sme aj tak všetci nedokonalí. Námaha má zmysel len, keď sa zastavíme pred Ním, aby sme od Neho prijali požehnanie a posvätenie. A to je ponuka nových síl ku konaniu dobra. Je to Jeho služba nám. Jeho láska, ktorú môžem prijímať a moja nedokonalá láska, ktorú Mu chcem darovať. A to dáva životu zmysel. Aké nerozumné je žiť bez neho?!