Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. januára 2007

Dom Júdov však omilostím a zachránim ho..., ale ich nezachránim lukom, ani mečom a vojnou, ani koňmi a jazdcami. Obraz troch klaňajúcich sa mudrcov, prinášajúcich kráľovské dary do chudobnej maštaľky patrí jednoznačne k Vianociam. Často sme zmätení a hľadáme ich pri jasličkách už v prvý deň vianočný. Na správu do sveta o narodenom Mesiášovi, o Spasiteľovi sveta si však musíme každý rok trochu počkať. Predsa však svetlo do tmy zažiari a osvieti každú temnotu. Aj tú, ktorá je schovaná, ukrytá v našom najhlbšom vnútri. A ja si môžem byť istý, že už od počiatku je všetko pod Božou kontrolou, aj to ťažké, temné, čo ma chce stiahnuť do hlbín. Lebo Boh zasľubuje život prežiarený Jeho láskou, bohatý a krásny, plný vyznania a vzývania. Čo urobíš s touto informáciou o svetle pre život? Choď s ňou do spoločenstva, k bratom a sestrám aj dnes! Poteš ich a utvrď v nádeji, ktorú ponúka Boh v narodenom Mesiášovi pre všetkých!