Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. januára 2007

Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása! Na adresu žien v manželstve existuje množstvo vtipov. Možno by bolo treba jeden spomenúť, ale neurobím to. Humorných vecí sa už o vzťahu muža a ženy povedalo tiež veľa a je čas začať hovoriť o tomto spojení veľmi vážne. Prvá dôležitá správa nášho textu hovorí, že človek sa cítil sám. Po stvorení Bohom bol osamelý. Neviem, či nie je odvážne povedať, že ak sme boli stvorení na Boží obraz, tak aj Pán Boh bol osamelý? Preto stvoril človeka, aby s ním mohol mať spoločenstvo. Človek bol však osamelý aj napriek spoločenstvu s Bohom. Potreboval niekoho, kto bude taký, ako on. Kvôli tejto osamelosti stvoril Boh človeka, ako muža a ženu. A z toho vyšiel zaujímavý matematický príklad: 1+1=1. Čím ďalej, tým viac je viditeľné, že táto zvláštna Božia matematika nám ide veľmi ťažko. Spojením muža a ženy sa mala vytratiť osamelosť a opustenosť človeka. Keď sa však pozerám okolo seba, na ľudí, ktorí žijú okolo mňa, mám pocit, že väčšina z nich zostala osamelá. Napriek tomu, že žijú v manželstve. Napriek tomu, že žena žije po boku muža. V tých našich rodinách to akosi stále vyzerá tak, že 1+1=2. Namiesto toho, aby sme si pomáhali, každý ťahá iným smerom. Na miesto toho, aby sme si boli rovní, chce jeden vládnuť druhému. Nečudo, že nám tá Božia matematika tak nejde. Myslite dnes na rodiny, v ktorých žijete, na manželstvá v nich a modlite sa, aby prinášali radosť a nie osamelosť!