Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. januára 2007

Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. Hľadali ste už niekedy vinníka? Tomuto sa v poslednom čase venujem dosť často. K tejto funkcii som prišiel, takpovediac, nechtiac. Naši dvaja synovia sú v období, keď sa ich spoločné nažívanie veľmi často končí hádkou, potom vzájomnou bitkou a nakoniec plačom jedného z nich. No a vtedy nastupujem ja, ako vyšetrovateľ, a hľadám vinníka. Vyšetrovanie je vždy komplikované, lebo stojí tvrdenie proti tvrdeniu a väčšinou chýbajú dôkazy. Spravidla to však končí tak, že stoja 10 minút v kúte, aby si mali čas rozmyslieť, či to stálo za to. Zatiaľ som nezažil priznanie: „Ja som to bol, oci, bola to moja vina.“ Vždy je to o tom istom: „Nie ja, ale žena, ktorú si mi dal...“, „nie ja, ale had ma naviedol“. Akoby v nás vždy bolo toto. Vždy máme vinníka. Nie ja som na vine. Vždy je niekto iný zodpovedný za naše zlyhania. U Pána Boha to však nie je takto. On nemusí vyšetrovať, On vie. Jemu nechýbajú dôkazy a nikdy to nie je tvrdenie proti tvrdeniu. Keď súdi Boh, pravda vychádza na povrch. Si pripravený na takúto chvíľu?