Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. januára 2007

Ó, Pane, pred Tebou je všetka moja túžba, moje vzdychanie nie je skryté pred Tebou. Príbeh Kaina a Ábela poznáme skoro všetci. Dvaja bratia prinášajú obeť Hospodinovi. Jeden z nich, Ábel, prinesie ako obetný dar barana a jeho obeť Hospodin príjme. Druhý brat, Kain, priniesol Hospodinovi to, čo mu prinieslo pole, ale táto obeť sa Bohu nepáčila a neprijal ju. Kain vtedy ešte nevedel, že bez vyliatia krvi niet odpustenia. Mohli by sme povedať, že to bola chyba z nevedomosti. Kain však v tejto chybe pokračoval. Závisť, súperivosť, túžba byť lepším? Nevieme. Ťažko povedať, čo ho viedlo k takému činu, ktorý ľudia dovtedy nepoznali. Kainova odpoveď mi však veľmi pripomína dnešný životný štýl: „Nemaj s nikým nič, choď za svojím cieľom, musíš byť dravý a súperivý! Ak chceš niečo dosiahnuť, nemôžeš sa obzerať.“ Je to trend v našej spoločnosti, ktorý s kresťanstvom nemá nič spoločné. Kde je súcit, kde je plač s plačúcimi, kde je radosť z radujúcimi sa z ich úspechu, či zdaru? Nie je to až diabolské – byť vždy lepší ako ostatní? Za každú cenu sa presadiť a byť prvý? Kain si myslel, že sa zbavil konkurencie, ale bolo to iba do chvíle, keď sa ozval Boh. Uvedomte si aj dnes, že nemusíte byť najlepší, že nemusíte byť draví, ale že je lepšie preukázať súcit a lásku, ale aj radosť zo zdaru a úspechu druhých. Veď sme v Kristovi novým stvorením.