Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. januára 2007

Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! Meno Lámech skutočne pozná málokto. Vyšiel z Kainovho potomstva a urobil podobnú vec, ako jeho predok. Ako odplatu za ranu, ktorú dostal, zabil muža. Bol to druhý vrah, o ktorom hovorí Biblia. Druhý človek, ktorý siahol na život iného človeka. A to na zemi tých ľudí ešte nebolo veľa! Nečudo, že dnes sa s vraždami a zabíjaním stretávame na dennom poriadku. Človek sa tak stavia do pozície Boha a rozhoduje o tom, či si niekto zaslúži alebo nezaslúži žiť. Zabiť človeka je veľmi vážny čin. Aj keď pre filmových hrdinov v akčných filmoch je to hračka, pretože strieľajú a zabíjajú ľudí jedna radosť. Tak sa nám to podáva v televízii, ale v skutočnosti to tak vôbec nie je. Človek tu zasahuje do Božích kompetencií a to ho poznačí navždy. Pocity viny, výčitky svedomia, stále sa vracajúca osudová chvíľa. Nie je dobré, ak sa niečo také akýmkoľvek spôsobom zľahčuje. Také isté pocity viny, ako Kain, mal aj Lámech. Biblia nepíše nič o tom, že by mu Hospodin niečo dohováral. Prišiel na to sám. Urobil niečo, čo poznačilo celý jeho život. Myslite dnes na to, že život je veľký Boží dar, ktorý si treba vážiť a mať ho v úcte! A že občas vraždíme aj jazykom.