Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. januára 2007

Ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil. Pri istej spoločenskej udalosti požiadali popredného herca, aby niečo zarecitoval. Súhlasil a spýtal sa, čo by prítomní chceli počuť. Po chvíli váhania vstal starý farár a povedal: „Mohli by ste zarecitovať 23. žalm?“ Tvárou herca preletel zvláštny výraz, ale napokon privolil a povedal: „Dobre, ale pod podmienkou, že keď skončím, urobíte to isté!“ Hercov prednes, hlas i intonácia boli dokonalé. Svojich poslucháčov držal v napätom očarení. Keď skončil, bol obdarený burácajúcim potleskom. Potom vstal starý farár a začal recitovať. Hlas nebol vynikajúci, intonácia nebola bezchybná a keď skončil, nebolo ani potlesku, ale napriek tomu ani jedno oko nezostalo suché. Vtedy veľký herec vstal a povedal rozochveným hlasom: „Drahí priatelia, ja som pôsobil na vaše oči a uši, ale on pôsobil na vaše srdcia. Rozdiel bol v tom, že ja poznám 23 žalm naspamäť, ale starý brat farár pozná svojho Pastiera.“ Tento príbeh je, v súvislosti s dnešným textom, veľmi výstižný. Jánovi učeníci a učeníci farizejov sa často postili, teda vykonávali obrad, ktorí poznali už od svojho detstva. Pôstom bližšie k Bohu – to bolo poznanie, ktorým usmerňovali svoj duchovný život. Poznali náboženský obrad, ale nespoznali Toho, ku ktorému sa chceli priblížiť. Veď Boh sa priblížil k nim na dotyk a táto skutočnosť, akoby im nestačila. Ježišovi učeníci prežívali radosť zo Ženíchovej prítomnosti, lebo poznali nielen obrad, ale spoznali aj samotného Ženícha. Ježiš hovorí, že aj v ich živote príde chvíľa, kedy sa budú postiť. Bude to chvíľa, keď Ho stratia. Pokiaľ je s nimi, prežívajú radosť družbov. Keď sa nám Kristus zo života stratí, prichádza hriech. K uvedomeniu si tejto straty a moci hriechu nám slúži pôst. Nie ako cesta k Bohu, ale ako cesta k spoznaniu svojho hriešneho vnútra. Vtedy v nás vzniká túžba po Kristovej prítomnosti, skrze ktorú prijímame odpustenie hriechov – Jeho dielo záchrany. Vtedy prichádza k nám ako náš Ženích, ktorý pôsobí v nás radosť z odpustenia, z Jeho milosti a záchrany. Ako sme na tom dnes? Poznáme mŕtve náboženské obrady alebo svojho Ženícha?