Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. januára 2007

Hospodin ochudobňuje aj obohacuje, ponižuje i povyšuje. Židia vedeli, že Syn človeka bol titul pre Mesiáša, ale nemohli pochopiť, prečo Mesiáš musí byť ukrižovaný. Pán Ježiš sa im predstavuje ako Svetlo, v ktoré môžu uveriť na svoje vlastné spasenie. Preto ich vyzýva, aby v Neho verili a nasledovali Ho ako synovia svetla. Všimnime si, že táto Pánova výzva je obmedzená „potom odišiel a ukryl sa pred nimi.“ Preto je Jeho výzva pre každého jedného z nás veľmi aktuálna: „Je Spasiteľ svetlom tvojho života“? Ak áno – buď synom svetla. Po zrušení apartheidu v Juhoafrickej republike vyhlásil prezident Nelson Mandela amnestiu pre všetkých, ktorí sa v dobe apartheidu dopustili zločinov. Amnestia sa však vzťahovala len na tých, ktorí sa k zločinom priznajú na súde. Istý dôstojník sa uchádzal o amnestiu z dvojnásobnej vraždy otca a syna jednej černošskej kresťanky. Pri súdnom procese sa pýtal sudca tejto ženy, či chce niečo dodať k rozsudku, ktorý oslobodzuje dôstojníka na základe prezidentovej amnestie. Odpovedala: „Stratila som manžela i syna. Zostala som sama. V mojom srdci je však rozliata Božia láska skrze Ducha Svätého (R 5,5). Mám preto túžbu, aby ma súdený občas navštívil, aby som ho mohla objať, preto, aby mal istotu o Božom i mojom odpustení.“ Aj takéto odpustenie zahŕňa výzvu byť synom (dcérou) svetla.