Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. januára 2007

Za oných dní a v tých časoch – znie výrok Hospodinov – vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude, i hriechy Júdu, ale ich nenájdu, lebo odpustím tým, ktorých ponechám. Nezištná láska Abraháma k Lótovi bola odmenená. V ústrety mu vyšiel kňaz najvyššieho Boha, Melchisedek, kráľ Sálema (pokoja). On bol predobrazom Pána Ježiša (čítaj Žid 7. kap.) Preto mu poskytol tie najvzácnejšie dary: chlieb a víno (symboly Večere Pánovej). Sú aj pre nás tieto dary, ktoré prijímame pri Večeri Pánovej naozaj najvzácnejšími darmi v živote? Pre Abraháma boli – veď dal desiatok z toho najcennejšieho z koristi. Desaťročný Dávid dal do misijnej zbierky v letnom tábore svojich posledných 20 korún. Urobil dobre? Nemal radšej kúpiť niečo domov? Na druhý deň ho televízny štáb vybral na interview, za čo dostal odmenu 200 Sk. Radostne potom hovoril deťom: „Pán Boh mi to vynahradil desaťnásobne!“ Samozrejme – nie vždy je Božia odpoveď taká rýchla. Učme sa však od Abrahámovej nezištnej lásky a obetavosti k ľuďom i v dávaní na Božie dielo!