Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. januára 2007

Prichádza deň Hospodinov, áno, blízko je. Abrahám bol vyvolený Boží muž, predsa potreboval Božie povzbudenie, že sa vo svojom živote nemusí ničoho báť, lebo Pán Boh mu bude štítom a zasľúbil mu veľmi veľkú odmenu. Toto povzbudenie dodalo Abrahámovi odvahy, aby otvoril svoje srdce Bohu, ako najlepšiemu priateľovi. Zveril sa Mu so svojim zármutkom: „Som bezdetný!“ Pán Boh sa nehneval, že sa mu vyžaloval, naopak, potešil ho svojím zasľúbením: „Tvojho potomstva bude ako hviezd na nebesiach“. Prichádzajme aj my v modlitbách k Pánovi so svojimi obavami, zármutkom a problémami! On ich chce premeniť na vďaky a chvály. Musíme však splniť to, čo splnil Abrahám: uveriť Hospodinovi! Slávny fyzik a matematik Pascal si všil do svojho vrecka na kabáte papier s týmto textom: „Roku milosti 1654, 23. novembra, medzi pol jedenástou a pol jednou v noci: „Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, nie filozofov ani učencov. Istota, precítenie, radosť, pokoj. Boha možno nájsť len na ceste označenej evanjeliom. Úplné a blažené vzdanie sa seba samého.“ Tak sa stal Pascal potomkom Abraháma.