Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. januára 2007

Dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš! Za neuznávanie Božích zákonov musíme v živote veľmi tvrdo platiť. Praotec veriacich Abrahám sa odklonil od Božích ciest a uvrhol celú rodinu do nešťastia, keď poslúchol Sárinu zlú (telesnú) radu. Nerešpektoval Božie zasľúbenie o dedičovi od Sáry a celú rodinu uviedol do strašných zmätkov. Keď Sára videla, že stráca pôdu pod nohami, tak žiaľ nerobí pokánie zo svojej telesnosti, ale vinu „hádže“ na manžela (v. 5). Nepokorená Sára potom tvrdo nakladá s Hagar a zapríčiňuje jej útek z domu v stave tehotenstva. Hlavnou chybou Hagar bola jej pýcha, keď s opovržením hľadela na svoju paniu. Hospodin upravuje srdce Hagar k pokore a k návratu k Sáre. Jej návrat je výrazom jej pokory a pokánia. V tom zahanbila aj Sáru a Abraháma. Verný Hospodin mal svoje zvláštne požehnanie aj pre Izraela. Všetci však museli znášať smutné následky vlastných hriechov. Dodnes sa dôsledky prejavujú napätím medzi Izraelom a arabským svetom. Veriaci otec posmeľoval syna, aby sa mu priznal ku každému vedomému hriechu. Keď syna prichytil pri niečom zlom, zatĺkol do dreveného stĺpa klinec. Keď to syn oľutoval, klinec vytiahol kliešťami. Syn si potom uvedomil: Klince sú odstránené, ale diery zostali.