Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. februára 2007

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi. Milujem túto časť Písma. Pýtate sa prečo? V tomto príbehu vidím nádherný obraz vzťahu. Nebudem sa tentoraz pozerať na detaily príbehu, ale na to, čo vidieť a cítiť v pozadí napätej a katastrofou hroziacej situácie na kopci nad Sodomou a Gomorou. Týmto dvom mestám plynú posledné hodiny ich existencie. Predchádza ich veľmi zlý chýr. Dostal sa až do neba a Pán neba sa rozhodol konať. V ceste mu stoja už iba dve prekážky. Dvaja Jeho poslovia zostúpili dolu do miest, aby zistili... to, čo už Boh dávno detailne vie? Aby azda zistili nejaké nové fakty, ktoré „ušli“ Božím očiam? Nie, to určite nie! Boh dáva mestám a ľuďom žijúcim v nich posledný milosrdný čas a v ňom šancu zastaviť sa. V zhýralom živote, v homosexuálnych orgiách, perverznostiach, prázdnote, tyranii a brutalite, ktoré v týchto mestách priam bujnejú. Druhou prekážkou je Abrahám. Stojí pred Hospodinom. Vytrvalo a neodbytne. Abrahám vie všetko, čo sa tu chystá. Vie to preto, že má zvláštny, hlboký a intímny vzťah so svojím Pánom. Boh vidí do srdca tohto muža a vie, že Abrahám je verným partnerom v celom pláne, ktorý chystá s ním a s celým jeho potomstvom. Vybral si ho, lebo pozná jeho vnútro, oddanosť, vernosť a túžbu po spravodlivosti. Platí to však aj naopak. Abrahám pozná srdce svojho Pána. Na rozdiel od farizejov z včerajšieho textu. Vie, kde má jeho Boh „svoje slabé miesto“. Vie o téme, o ktorej sa s Ním dá kedykoľvek diskutovať. Dobre to poznáme z rodičovstva. Naše deti postupne odhalia naše „slabé rodičovské miesta“. Vedia, kde je tá naša „slabosť lásky“ k nim, aby vtedy prišli s tými najtrúfalejšími a najodvážnejšími požiadavkami. Taký je aj Abrahámov Boh a on si trúfa zjednávať sa s Ním o životy ľudí tak, ako to robíme na trhu. Žiaľ, ten rozhovor má jedno slabé miesto. Abrahám prestrelil všetky ponuky, pomýlil sa vo všetkých číslach. Precenil ľudí a podcenil silu vplyvu Sodomy a Gomory na svojich príbuzných. Abrahám vlastne prestrelil svoj odhad ľudskej spravodlivosti. Nebolo tam ani päť, ani traja, ba ani jeden spravodlivý a preto Lóta a jeho rodinu museli Boží poslovia doslova chytiť za golier a vyviesť za hradby mesta. Poučný príbeh. Hovorí totiž o obrovskom priestore Božieho milosrdenstva a tiež o obmedzenom priestore ľudskej spravodlivosti.