Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. februára 2007

Ó, Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány. Keď si prečítame tento úsek príbehu o sodomskej katastrofe, zistíme závažné fakty o životnom štýle Sodomčanov a uvedomíme si, ako to bolo s Lótovou spravodlivosťou. Keď žijeme v dnešnej pluralistickej spoločnosti, kde sa všetko môže a považuje za legitímne a dobré, možno si ani neuvedomujeme, ako hlboko sa vrýva do nášho vnútra povedomie a spôsob života tejto doby. Keď sa Lót rozhodoval, kde sa so svojim príbuzenstvom usadí, vybral si úrodnú pôdu v okolí pohanských miest. Rozhodoval sa pre prosperitu a menší dôraz kládol na vnútorné, duchovné dôvody. Dôsledky tohto rozhodnutia sa dostavili neskôr. Lót pod veľkým tlakom kultúry tohto pohanského sveta postupne prijímal spôsob života Sodomčanov. Príkladom toho je jeho zdanlivo verné zastanie sa svojich hostí. Keď sodomský ľud chce do svojich skupinových orgií zahrnúť aj zábavu s jeho hosťami, predkladá im svoje dcéry – panny ako sexuálnu náhradu. Neuveriteľný kompromis. Lót ešte stále verí. Spoznáva Božích poslov, keď prichádzajú do Sodomy, rešpektuje ich, ale jeho vnútorná morálna sila a bezúhonnosť je už vážne naštrbená. Je to silný obraz aj o našej dobe. Boh nám hovorí, „nedá sa slúžiť dvom pánom“, my si však myslíme, že áno. Boh nám hovorí, mňa budeš milovať nadovšetko, ale my stíhame mať ešte dve-tri ďalšie lásky v živote, ktoré mu vážne konkurujú. Mnoho dnešných ľudí dnes reaguje na varovanie pred sodomským životným štýlom tak, ako Lótovi zaťovia – zdá sa im, že žartujeme. Žiaľ, doplatili na svoje zdanie. Zostali v Sodome.