Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. februára 2007

Pokorným dáva Hospodin milosť. Čo sa nám môže stať, keď sme sa rozhodli bývať v sodomskom údolí, o tom hovorí táto časť príbehu. Lót váha. Prečo tak strašne váha? Nad čím rozmýšľa? Spoznal Božích poslov, má za sebou poslednú skúsenosť so Sodomčanmi, kedy ho odmietli prijať medzi seba, nazvali ho cudzincom a vyhnali ho so slovami: „Ber sa preč!“ Prečo Lót váha? Myslím, že dôvod je taký istý ako ten, pre ktorý tam prišiel. Majetok, ktorý tu nadobudol, pozícia, ktorú si tu vybojoval a možno už aj zvyk ho nechcú pustiť. Vplyv sveta na nás je oveľa silnejší, ako si to sami pripúšťame. Aj v tomto sa dokážeme sami presvedčiť o opaku, len aby sme dosiahli ten profit, po ktorom tak túžime. Zápas o to, aby náš vzťah k Bohu bol vždy prioritou, nie je ľahký a niekedy nás o tejto priorite musí náš Otec v nebi presviedčať znova len konfrontáciou s bolestivou skutočnosťou. Anjeli teda „proti Lótovej vôli“ vyvádzajú Lóta a jeho najbližších von z mesta. Jeho strýko a zároveň príhovorca, Abrahám, sa totálne zmýlil vo svojom synovcovi. Prosil za neho, ako za spravodlivého, ale on už medzitým prestal byť spravodlivý! Pravý dôvod, prečo Boží poslovia zostúpili do Sodomy, bolo teda to, že Lóta a ostatných bolo treba „vyviesť“ ruka v ruke von z mesta. Žiaľ, Lótovej žene nepomohlo ani to. Jej telo síce vyšlo von z mesta, ale jej srdce v ňom zostalo. Preto zostala stáť na polceste. Syndróm Lótovej ženy má v sebe každý z nás. Ak je naša stará náklonnosť starať sa viac o profit tela, brucha, biznisu, taká silná, že naše manko vo vzťahu s naším dobrým nebeským Otcom sa zväčšuje, katastrofa je len otázkou času. Soľný stĺp je teda symbolom polovičatosti, ktorá nás nakoniec môže úplne ochromiť a zbaviť pravej identity. Preto bdelo strážme svoje srdce a chráňme sa pred zradným sebaklamom! Duch Sodomy je silný a príťažlivý. Iba Duch Kristov v nás nad ním môže získať prevahu a zvíťaziť.